Wandelen en fietsen in De Olde Lantschup van het Drents Plateau: de stroomdalen van Aa's en Hunze, de stuwwallen van Zuidwest-Drenthe en de Hondsrug. Een landschap waar cultuur en natuur al duizenden jaren nauw met elkaar verweven zijn. Onze tochten zwerven door oeroud cultuurland en natuurgebied. Door bos en hei met vennen en beekdalen, langs hunebedden en grafheuvels, prehistorisch akker- en weideland, esdorpen en middeleeuwse kerkbrinken, dikke oude grensbomen, Drentse heideschapen en Schotse hooglanders, witte wieven, Ellert en Brammert...  

Fietstocht, ± 45 km:
Assen - Kampsheide - Balloo - Rolde - Ballooėrveld - Gasteren - Gasterse Duinen - Schipborg - Anloo - Anderen - Oudemolen - Taarlo - Loon - Assen
Een rondrit door het Nationaal Landschap Drentse Aa, een gebied waar de menselijke bewoning sinds de laatste ijstijd haar sporen in het landschap heeft nagelaten. We volgen deels het traject van de doorgaande transportroutes over de leemruggen van het Drents Plateau, die vanaf de prehistorie tot in de 18e eeuw een van de belangrijkste noord-zuidverbindingen in de Lage Landen vormden. Onderweg komen we langs zes hunebedden, we passeren prehistorische grafvelden, brandheuvels en raatakkers, een Germaanse vergaderkuil, twee galgenbergen, een offerveen, een Lichtbarg en een Duyvelskutte... We strekken onderweg tweemaal de benen tussen grote aardwerken (cultusplaatsen) die nog altijd als zodanig herkenbaar zijn en gebruikt kunnen worden, we lunchen op de Venusheuvel bij Wodans Eiken. En desgewenst stappen we af en toe af voor een kort uitstapje te voet.

 

 

 

 

 

Beelden van het Land:

 
Fietstocht, ± 45 km:
Assen - Eleveld - Geelbroek - Het Groote Zand - voormalig Kamp Westerbork/Woonoord Schattenberg - Boswachterijen Midden Drenthe (Hooghalen, Grolloo en Schoonloo) - Amen - Ekehaar - Assen
Een fietstocht door het oude agrarische buitengebied van Noord- en Midden-Drenthe naar enkele van de mooiste en meest afwisselende natuurgebieden van Nederland: Het Groote Zand en de boswachterijen Hooghalen, Grolloo en Schoonloo. Door brinkdorpen, gehuchten en vlekken langs houtwallen, beekdalen, madelandjes, moeren, vennen, veentjes en bossen.
 
 
Wandelingen, 5 - 10 km:
Kampsheide en Ballooėrveld - Gasterse Duinen en Oudemolense Diep - Schipborger Strubben en Kniphorstbosch
In de Olde Lantschup tussen Rolde en Anloo hebben we vier korte (rond 5 km.) rondwandelingen: Landgoed Kamps, Ballooėrveld, Gasterense Duinen en Schipborger Strubben - Kniphorstbosch. Of drie langere (rond 10 km): Kampsheide en Ballooėrveld via Balloo, Gasterense Duinen en Oudemolense Diep via Oudemolen, en Kniphorstbosch - Schipborger Strubben vanuit Anloo.
 

sitebouw: Inuksuk 2018  -  sustainably hosted by STRATO