De Beschaver is een weblog op het domein van PraktijkWerkplaats, geschreven en gemodereerd door Inuksuk Willem Deetman. Je komt bij De Beschaver via het icoon in de surfkolom, en kunt daar op de inhoud reageren als je bent geregistreerd.

 
  Over beschaving, enkelvoud of meervoud, valt heel wat te zeggen - en dat gebeurt dan ook voortdurend, in elke beschaving. In definities van en meningen over beschaving valt een haast oneindige diversiteit te ontwaren; de enige universele overeenkomst tussen beschavingen lijkt vaak te zijn dat beschaafde mensen hun eigen normen en waarden superieur achten aan die van de barbaarse anderen.
  Sinds mensenheugenis wordt al beweerd dat de beschaving in gevaar verkeert. Ze botst met andere beschavingen, glijdt af, verdwijnt in de afgrond of wordt anderszins bedreigd. De Beschaver betoogt dat dit voornamelijk kletskoek is. Natuurlijk gaat het er nog lang niet altijd en overal even beschaafd aan toe; beschaving is, net als democratie, vrede of rechtvaardigheid, een groeiproces in het menselijk bewustzijn. Eenmaal geworteld kan beschaving echter niet meer worden teruggedraaid - hooguit door kwade opzet tijdelijk worden vertroebeld of buitenspel gezet. Het zaaien van angst voor de nog altijd barbaarse anderen behoort tot zulke kwade opzet. Het doel van De Beschaver is het die angst te bestrijden en weg te nemen: angst is alleen functioneel als je daadwerkelijk oog in oog staat met een hongerig roofdier. Niet het verketteren en bestrijden van, maar de dialoog en samenwerking met de anderen vormt de enige sleutel tot beschaving.
 

 

De Beschaver is geen wetenschapper en niet hoog opgeleid. Hij behoort niet tot een elite of een exclusief gezelschap. De Beschaver is nergens lid van en bekleedt geen maatschappelijke positie. Wel is hij eigenwijs en heeft hij zich over van alles en nog wat een mening gevormd. De Beschaver is een democraat in hart en nieren en een voorstander van een absolute, totale en voor iedereen geldende vrijheid van meningsuiting, ook als die meningen onaangenaam, ongemakkelijk of zelfs vals zijn.

 
 

De Beschaver is zich ervan bewust dat veel meningen en opvattingen die hij na intensieve (en onafhankelijke) studie heeft ontwikkeld (en nog ontwikkelt), regelmatig controversieel en zelfs onwelgevallig zijn. Voor De Beschaver zelf is dat geen probleem. De eigenwijze die nergens bij hoort en geen positie te verliezen heeft kan tenslotte onbezorgd en vrijuit spreken. En een dwaas was hij al.

 

naar boven

Bij deze nodigt De Beschaver iedereen uit zijn weblog te bezoeken, te lezen en daarop te reageren. Inhoudelijke reacties worden na moderatie onder de teksten op het weblog geplaatst, relevante correcties en aanvullingen worden in de hoofdtekst verwerkt. Net als PraktijkWerkplaats houdt De Beschaver zich niet (meer) bezig met twitteren, facebooken, instagrammen of ander 'sociale' media activiteiten. Die zijn tenslotte niet vrij en onafhankelijk - en waar het beschaving betreft dus nauwelijks serieus te nemen.  

sitebouw: Inuksuk 2018  -  sustainably hosted by STRATO